Donaties

Korenmolen 'De Graanhalm' was in 2010 dringend aan restauratie toe.
Om de molen te kunnen behouden werd een beroep op iedereen gedaan, die met ons van mening is dat het behoud en restauratie van deze molen de moeite waard is. Vele reageerden positief en werden donateur of vriend van de molen.

Er werden vele subsidieverzoeken gedaan bij organisatioes en overheden.
Op basis van enkele toezeggingen werd in 2013 begonnen met de conservering van de molen. Het hekwerk op de wieken werd verwijderd en de kap van de molen werd opnieuw wind- en waterdicht gemaakt.
Medio 2014 hadden we voldoende toezeggingen om de restauratie grootschaliger aan te pakken.
In de tweede helft 2014, is na een succesvolle fondsenwerving door het bestuur besloten, om gebaseerd op de ontvangen aanbiedingen bij de aanbesteding, opdracht te geven voor een totale restauratie in één keer en deze af te ronden in de loop van het 3e kwartaal 2015.
Op 29 augustus 2015 werd de gerestaureerde molen en het gerenoveerde varkenskot feestelijk heringebruik genomen.

Uw steun blijft echter onontbeerlijk voor de restauratie van het laatste element van het molencomplex, de duiventil, enig in zijn soort in Nederland, als ook om het jaarlijks onderhoud en de exploitatiekostente kunnen dekken.
Maar ook de inzet als vrijwilliger in onze theetuin en molenwinkel is een mogelijkheid om ons te steunen.
U kunt ons steunen door éénmalig een bedrag over te maken waarmee u als vriend van 'Korenmolen De Graanhalm' wordt geregistreerd.
U kunt ons ook steunen door voor vijf jaar donateur te worden van 'Stichting Korenmolen De Graanhalm' en ons gedurende die periode jaarlijks te steunen met € 20,00 per jaar.

Voor steun en donaties kunt u onderstaand formulier downloaden.
Na invulling kunt u het formulier uitprinten en opsturen naar:


Dhr. J.Jobse
Kreekweg 3
4352SE Gapinge

of mailen naar: info@degraanhalm.nl

donatieformulier


Rekening nummer: IBAN NL27 RABO 01614.55.778
Stichting 'Korenmolen De Graanhalm' heeft een ANBI status waardoor uw steun in aanmerking komt voor belastingaftrek.

U Kunt ook telefonisch contact met ons opnemen 0118-217592.

Stichting "Korenmolen de Graanhalm".
Mail: info@degraanhalm.nl
Mail ons.